Мария Атанасова
+ 359 884 388 771
m.atanasova@abecheva.com
Linkedin профил

Мария Атанасова

адвокат

“Има ли нещо по-хубаво от това да мечтаеш? Да, има - да сбъдваш мечтите си.” 

 Kато дете Мария си е пожелала да бъда адвокат и след усърдна работа днес тя се развива успешно в сферата на процесуалното представителство, гражданското, търговското, вещното и семейното право. Завършила е 91. Немска езикова гимназия в гр. София, а след това специалност “Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.  Макар отскоро да е част от екипа на Кантората, Мария показва, че няма невъзможни неща и се справя с всички предизвикателства и казуси, защото винаги им отделя нужното време и внимание. “Правото като наука ни дава решения по различни въпроси, но и поставя много отговорни задачи във всеки един аспект. Философията му е в приложението в живота и уроците, които ни предоставя.”