Илиана Василева
+359 884 33 66 82
i.vasileva@abecheva.com
Linkedin профил

Илиана Василева

адвокат
Илиана Василева е завършила висшето си юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски“. Вписана е в Софийска адвокатска колегия от 2018 г. Развива се в сферата на облигационното, банковото, търговското и семейното право, като проявява задълбочен интерес към изпълнителното производство.
Илиана е сертифициран медиатор и от 2018 г. е вписана в Единен регистър на медиаторите в България.
Владее английски език.