Георги Иванов
+359 884 388 858
g.ivanov@abecheva.com
Linkedin профил

Георги Иванов

адвокат
Георги Йорданов Иванов завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2021 г., като впоследствие придобива юридическа правоспособност през 2022 г. Георги проявява задълбочен интерес към изпълнителното производство, договорното право, сделките с недвижими имоти и семейното право.