Димитър Комитов
+ 359 882454002
d.komitov@abecheva.com
Linkedin профил

Димитър Комитов

старши юрисконсулт

„Дисциплина, организация и отговорност – това изисквам от себе си в работата си. Има само един риск, който човек трябва да избегне на всяка цена – рискът да не направиш нищо.“
Димитър е юрист в Адвокатска кантора „Анелия Бечева и партньори“ от 2019г. Завършил е „Право“ в Университет за Национално и Световно Стопанство. Областите му на развитие са: недвижими имоти, договорни отношения, медиаторство в граждански спорове, строително право, вещно и семейно право. Владее английски език.