Анелия Бечева
+ 359 884687488
a.becheva@abecheva.com
Linkedin профил

Анелия Бечева

адвокат, управляващ съдружник

Анелия e собственик и основател на кантората. Експертизата й е в областта на корпоративното и договорно право, правен риск и анализ, строителство и недвижими имоти. Интерес за нея представлява преобразуването на търговски дружества, правното установяване и утвърждаване на международни компании в България, както и съдебната защита на корпоративни клиенти във връзка с осъществяване на търговската им и инвестиционна дейност. Участвала е като консултант и анализатор на правния риск в най-големите сделки на пазар за продажба на портфейли в България. Владее английски език.