Александра Ткачова
+ 359 885 477 002
a.tkachova@abecheva.com
Linkedin профил

Александра Ткачова

старши юрисконсулт
„Правилно прецененият правен риск днес предрешава изхода на спор утре.“ Александра е специалист по строително право и сделки с недвижими имоти. Осъществява цялостна организация и съветва страните при евентуални спорове между тях. Анализира и събира необходимите документи с цел сключване на договори, изготвя проекти на актове и напътва клиенти как да разрешат проблем, който имат с даден имот. Имайки предвид, че при тези казуси често са намесени семейни въпроси, дава консултации, свързани с наследяване и съпружески отношения. Владее английски език.