За нас е удоволствие, когато създаваме нещо ново, иновативно и гъвкаво за гражданския оборот. С радост Ви съобщаваме, че успешно финализирахме преобразуването на един от нашите партньори, като осигурихме правното рамкиране волята на неговите акционери, структурирахме решенията им в Устава на новосъздаденото и винкулирано Акционерно дружество, изготвихме всички корпоративни документи, съпътстващи процедурата по преобразуване без ликвидация, съдействахме при комуникацията с одита и продължаваме да предоставяме цялостно правно обслужване, свързано с корпоративното устройство на Дружеството, което е един от водещите строители и инвеститори в страната.   
Екип по проекта: адв. Анелия Бечева, адв. Йоанна Романска