Cross – border

Утвърждаването на екип и създаването на доверие е дълъг и нелесен процес, особено когато е извън границите на страната и особено в правната сфера, където нормативната рамка и регулациите са абсолютно различни в различните държави. Кантората стартира работата си в Гърция преди няколко години с малки стъпки, основно в областта на недвижимите имоти и регулацията им. С течение на времето сформира екип от юристи, инженери, счетоводители и консултанти по финансови и данъчни въпроси, за да може да предложи на клиентите си завършен и краен продукт.
За нас, Екипът на Кантората, радостта и удовлетвореността от сблъсъка с различна правна система и обичаи са огромни. Проектите ни в Гърция се увеличават и като брой, и като сложност, и като мащаб.
 

Новини

Ипотекарен кредитор в производство по несъстоятелност

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Новина 1

НАУЧИ ПОВЕЧЕ