Корпоративно право

Създаването, утвърждаването и ежедневната юридическа подкрепа на корпоративните клиенти са фокусът на дейността на кантората.

В тази сфера:

  • Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, отделяне);
  • Придобиване на търговски дружества. Анализ на придобивания бизнес от правна гледна точка;
  • Доверително управление и посредничество при учредяване на компании;
  • Представителство на клиента при водене на преговори във връзка с предстоящи сделки между или с търговски дружества;
  • Изготвяне на стратегия и съвет за отпимизация на дадената сделка;
  • Изготвяне на необходимите документи за всяка сделка, включително писма за намерения, споразумения за конфиденциалност, предварителни договори, договори за покупко-продажба;
  • Анализ на нуждите на компанията и изготвяне на всички необходими правни документи във връзка с текущата й дейност;
  • Изготвяне на договори, съобразени с дейността на дружествата;

Репутацията и устойчивото развитие на клиентите й са приоритет на Кантората.

Новини

Ипотекарен кредитор в производство по несъстоятелност

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Новина 1

НАУЧИ ПОВЕЧЕ