Банки и небанкови финансови институции

Големите мултинационални компании залагат висок стандарт. За Кантората е предизвикателство и чест да прилага този стандарт ежедневно, бидейки правен партньор на дружества от подобен мащаб. 
Кантората работи в сектора от самото си създаване. Гордее се с дългосрочните си партньорства с компании от сектора и се припознава в резултатите им, бидейки част от цялостната им търговска дейност.

В тази сфера:
 

  • Учредяване на небанкови финансови институции, лицензиране и последващо юридическо обслужване;
  • Изготвяне на договори за цесия, рамкови договори, споразумения;
  • Извънсъдебно и съдебно събиране на задължения на банки и небанкови финансови институции;
  • Предоставяне на правни становища във връзка със сключване на кредитни сделки;
  • Организация на процеса по сключване на кредитни сделки на територията на страната;

Новини

Ипотекарен кредитор в производство по несъстоятелност

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Новина 1

НАУЧИ ПОВЕЧЕ