Сфери на дейностЦялостно правно обслужване на юридически лица Банки и финанси Процесуално представителство Съдебно събиране на вземания Консултации и представителство в производство по несъстоятелност Дружествено право Вещно право Инвестиции Етажна собственост

Цялостно правно обслужване на юридически лица


Кантората ни предлага цялостно правно обслужване на юридически лица - търговски дружества, юридически лица с нестопанска цел и общини. Продуктите ни в тази област позволяват вашето дружество, сдружение, фондация, община да има на разположение постоянна юридическа помощ от квалифицирани юристи. За да постигате високи резултати, ние се запознаваме детайлно със спецификите на Вашата сфера на дейност, релевантното законодателство и обслужващите институции, като Ви предлагаме юридичеки разрешения на възникналите правни въпроси през призмата на мениджърското Ви виждане за развитие. Наличието на асоциирани счетоводители в нашия екип ни позволява да се спряваме с лекота и с възникналите във връзка с правното Ви обслужване счетоводни, финансови и данъчни въпроси.

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели