Сфери на дейностЦялостно правно обслужване на юридически лица Банки и финанси Процесуално представителство Съдебно събиране на вземания Консултации и представителство в производство по несъстоятелност Дружествено право Вещно право Инвестиции Етажна собственост

Съдебно събиране на вземания


Ние вярваме в максимата, че „най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение”. Разбира се, не всички преговори приключват със споразумения. В редица случаи до преговори не се стига. АК „Бечева-Димитрова & партньори” предлага пълния спектър от правни услуги, свързани с процеса по събиране на вземяния: изготвяне и депозиране на документите в съда, бързо снабдяване с изпълнителен лист, благодарение на асоциираните адвокати по места, образуване на изпълнително дело при съдебен изпълнител, който е доказал ефективността си, постоянен контакт със съдебния изпълнител във връзка с реализиране на вземането.

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели