Сфери на дейностЦялостно правно обслужване на юридически лица Банки и финанси Процесуално представителство Съдебно събиране на вземания Консултации и представителство в производство по несъстоятелност Дружествено право Вещно право Инвестиции Етажна собственост

Консултации и представителство в производство по несъстоятелност


С оглед значимостта на производството по несъстоятелност при реализиране на вземания и с оглед възможността за оздравяване на едно търговско предприятие, кантората се развива изключително активно в тази област. Провеждането на бързо и стегнато производство по несъстоятелност е от особена важност за всички страни. То изисква добра теоретична и практическа подготовка и синхрон между процесуалните представители на страните и синдика.

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели