Сфери на дейностЦялостно правно обслужване на юридически лица Банки и финанси Процесуално представителство Съдебно събиране на вземания Консултации и представителство в производство по несъстоятелност Дружествено право Вещно право Инвестиции Етажна собственост

Вещно право


АК „Бечева-Димитрова & партньори” предлага цялостно консултиране и процесуално представителство в областта на вещното право. Вещноправните ни специалисти могат да Ви бъдат полезни при придобиване или разпореждане с недвижими или движими вещи, делбени и всякакви вещноправни съдебни производства, по време на строителния процес, при нотариални производства, при изготвяне и обявяване на завещания.

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели