НовиниКои дела са граждански и кои търговски по смисъла на чл. 280, ал. 3 ГПК
Законът за извънредното положение – зима за гражданските дела
Процесуално легитимиран ли е цесионерът, нямащ качеството банка, за предявяване на иска по чл. 422, респ. чл. 415 ГПК, при осъществено частно правоприемство след издаване на заповедта за изпълнение?
Фиктивни дебати, фиктивни съвети
Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (2018–2019)
"Производство по търговски спорове" от д-р Борислав Ганчев вече е на книжния пазар
Справката по чл. 366 от Гражданския процесуален кодекс
Постановяване на съдебно решение преди изтичане на срока за писмени защити
Рекордна сделка за продажба на портфейл: Агенция за събиране на вземания ЕАД сключи договор за придобиване на портфейл с необслужвани кредити за почти 250 млн. евро от Уникредит Булбанк
Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД
Промените в Търговския закон - нова административна тежест и ограничаване на права
ГПК POPULI
Ипотекарен кредитор в производство по несъстоятелност
Възлагане на имот в производство по несъстоятелност или промените в чл. 717д и 717н на Търговския закон
Разглеждане на делото в закрито заседание по чл. 376 ГПК
Преклузивните срокове и процесуалната легитимация като предпоставки за допустимостта на исковете за попълване масата на несъстоятелността
Предметен обхват на чл. 365, т. 3 ГПК
Някои особености на допустимостта на иска по чл. 422, вр. с чл. 415 ГПК
Конкуренция на взискатели при запор на трудово възнаграждение на длъжника

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели