НовиниПреглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД (2018–2019)
"Производство по търговски спорове" от д-р Борислав Ганчев вече е на книжния пазар
Справката по чл. 366 от Гражданския процесуален кодекс
Постановяване на съдебно решение преди изтичане на срока за писмени защити
Рекордна сделка за продажба на портфейл: Агенция за събиране на вземания ЕАД сключи договор за придобиване на портфейл с необслужвани кредити за почти 250 млн. евро от Уникредит Булбанк
Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 ЗЗД
Промените в Търговския закон - нова административна тежест и ограничаване на права
ГПК POPULI
Ипотекарен кредитор в производство по несъстоятелност
Възлагане на имот в производство по несъстоятелност или промените в чл. 717д и 717н на Търговския закон
Разглеждане на делото в закрито заседание по чл. 376 ГПК
Преклузивните срокове и процесуалната легитимация като предпоставки за допустимостта на исковете за попълване масата на несъстоятелността
Предметен обхват на чл. 365, т. 3 ГПК
Някои особености на допустимостта на иска по чл. 422, вр. с чл. 415 ГПК
Конкуренция на взискатели при запор на трудово възнаграждение на длъжника

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели