Клиенти и ПартньориБанки и лизингови компании


АК "Бечева-Димитрова & Партньори" осъществява цялостно правно обслужване на кредитни институции и лизингови компании. Високият ни професионализъм ни дава възможност да работим с водещи български банки и лизингови дружества, като ги консултираме и представляваме във връзка с всички сфери на тяхната дейност.
Кредитни институции


Наши клиенти са водещи компании в сферата на микрокредитирането. Извършваме консултации в областта във връзка със законодателни и пазарни промени, за да могат клиентите ни да бъдат лидери в своята сфера. Адвокатска кантора "Бечева-Димитрова & партньори" представлява компании, предлагащи потребителски кредити, във връзка със събиране на просрочени задължения.
Юридически лица


Важна част от дейността ни е правното обслужване на юридически лица и общини. Наша максима е да бъдем до клиентите ни във всеки един момент - от проучване на пазара, правната рамка на сферата им на дейност и възможностите за инвестиране, през учредяване на тяхното дружество, всестранно участие в процеса на реализация на проекти, сътрудничество при преговори, предоставяне на консултации по различни въпроси, представителство пред административни органи, защита на правата им по съдебен ред.
Помагаме на Общините както с ежедневните им юридически проблеми, така и при кандидатстване и реализация на проекти.
Физически лица


Клиенти на АК "Бечева-Димитрова & партньори" са и физически лица. Успешно решаваме трудови, облигационни, вещни и семейно-правни спорове, водим производства по съдебна делба, както и всякакви гражданско и административноправни дела. Съдействаме при покупки или разпореждания с недвижими имоти, изготвяне на завещания и др.

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели