Йорданка Ганчева

Йорданка Ганчева


юрисконсулт
00359 889 289 002
y.gancheva@abecheva.com


Присъединяване към екипа
2016 г.

Образование
От 2010 г. до 2015 г. – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Юридически факултет, специалност "Право"

Професионален опит
От 2016 г. до сега - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", юрисконсулт
Юли - Октомври, 2014 г. - лятна стажантска програма на Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", стажант
Юли - Октомври, 2015 г. - лятна стажантска програма на Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", стажант

Области на практика
Вещно право, облигационно право, търговско право, семейно и наследствено право, нотариално производство

Езици
Английски, Български

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели