Йоанна Романска


адвокат
0884336682
j.romanska@abecheva.com


Присъединяване към екипа
2020 г.

Образование
От 2013 г. до 2018 г. - СУ “Св. Климент Охридски", Юридически факултет, специалност "Право"


Професионален опит
- От март 2019г. до  юни 2020 г. – МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД;
- От декември 2016 до юни 2019г. - стажант в Нотариална кантора;


Области на практика
Вещно право, Търговско право, Облигационно право, Съдебно събиране на вземания, 

Езици
Немски, Италиански, Английски, Български

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели