Димитър Комитов

Димитър Комитов


юрисконсулт
0882454002
d.komitov@abecheva.com


Присъединяване към екипа
2019 г.

Образование
От 2013 г. до 2019 г. –Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, специалност "Право"
 
Вписан медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието 
От 2008г. до 2013г. –Математическа гимназия „Атанас Радев“ гр. Ямбол  

Професионален опит
От 2019 г. до сега - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", юрисконсулт
От 2015 г. – до 2018 г. – Адвокатстка кантора „Мариана Митова“ адвокатски сътрудник

Области на практика
Вещно право, облигационно право, търговско право, семейно и наследствено право.

Езици
Английски, Руски, Български 

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели