Божана Котарова

Божана Котарова


юрисконсулт
+359 885 477 002
b.kotarova@abecheva.com


Присъединяване към екипа:
2019 г. 
 
Образование:
 
От 2011 г. до 2016 г. – Софийски университет "Св. Климент Охридски", Юридически факултет, специалност "Право";
От 2006 г. до 2011 г. – 9-та Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" 
 
Професионален опит:
 
От юни 2019 г. до сега - Адвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори”
От юли 2017 г. - до юни 2019 г. - Нотариус Борислава Налбантова, младши юрисконсулт
От юни 2014 г. - до ноември 2015 г. - Адвокатска кантора "Иво Иванов и партньори", юридически сътрудник
От септември 2013 г. - до октомври 2013 г. - Администрация на Министерски съвет, Дирекция "Модернизация на администрацията", стажант 
 
Области на практика:
Вещно право, Облигационно право, Търговско право, Семейно и наследствено право, Нотариално производство
 
Езици:
Български, Английски, Френски

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели