Александра Ткачова

Александра Ткачова


юрисконсулт
0885477002
a.tkachova@abecheva.com


Присъединяване на екипа
2018 г.

Образование
От 2009 г. до 2014 г. –Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, специалност "Право"
 
  • Сертификат по Американско корпоративно право
  • Сертификат по Американско наказателно право
  • Сертификат за завършен курс  по арбитражно право към Българска Търговско-Промишлена палата 
 
От 2005 г. до 2009г. –Национална гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ", профил "Латинистика"
 

Професионален опит
От 2018 г. до сега - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", юрисконсулт
От 2015 г. – до 2018 г. - Нотариус Поелина Тихова, юрисконсулт
От 2011 г. – до 2015 г. - Нотариус Поелина Тихова, технически сътрудник
 

Области на практика
Вещно право, облигационно право, търговско право, семейно и наследствено право, нотариално производство

Езици
Английски, Италиански, Български

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели