адвокат Радостина Толева


старши адвокат
00359 885 477 002
r.toleva@abecheva.com


Присъединяване към екипа
2010 г.

Образование
От 2003 г. до 2008 г. - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Юридически факултет, специалност "Право"

Професионален опит
2012 г. - вписване в Софийска адвокатска колегия
От 2010 г. до момента - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", старши адвокат
От 2009 г. до 2010 г. - Адвокатска кантора "Антония Цветкова", стажант

Области на практика
Процесуално представителство, Съдебно събиране на вземания, Банково право, Търговско право, Облигационно право, Due diligence.

Езици
Английски, Български

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели