адвокат Десислава Димитрова

адвокат Десислава Димитрова


адвокат
0884 336 682
d.dimitrova@abecheva.com


Присъединяване към екипа
2018 г.

Образование
От 2008 г. до 2013 г. - СУ “Св. Климент Охридски", Юридически факултет, специалност "Право"
Специализации: Правораздаване, Публична администрация, Международно право и международно отношение
Сертификат за участие в заключителна научна сесия на кръжока по Наказателно право, проведен през март 2012 г.

Професионален опит
2018 г. - вписване в Софийска адвокатска колегия
От април 2018 г. до момента - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", юрисконсулт ;
От февруари 2017 г. до ноември 2017 г. - Адвокатска кантора "Величков, Желязков & Партньори", юрисконсулт;
От август 2016 г. до  февруари 2017 г. – „Профи Кредит България“ ЕООД, младши юрисконсулт;

Области на практика
Търговско право, Облигационно право,  Съдебно събиране на вземания, Практика по ЗОДОВ;

Езици
Английски, Български

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели