адвокат Виктория Досева

адвокат Виктория Досева


адвокат
0882447002
v.doseva@abecheva.com


Присъединяване на екипа
2017 г.

Образование
От 2012 г. до 2017 г. – СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност "Право"

Професионален опит
От юли 2019 г. до момента - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", адвокат
Юли 2019 г. - вписване в Софийска адвокатска колегия
От ноември 2017 г. до юли 2019 г. - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", юрисконсулт
От 2014 г. – до 2016 г. - Нотариус Мирослава Димова-Савова, младши юрисконсулт

Области на практика
Вещно право, облигационно право, търговско право, семейно и наследствено право, нотариално производство

Езици
Английски, Български

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели