адвокат Анелия Бечева-Димитрова

адвокат Анелия Бечева-Димитрова


Управляващ съдружник
00359 884 687 488
a.becheva@abecheva.com


Присъединяване към екипа
Основава кантората през 2008 г.

Образование
От 1999г. до 2004 г. - ПУ "Паисий Хилендарски", Юридически факултет, специалност "Право"

Професионален опит
От 2008г. до момента - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори", собственик
2006г. - вписва се в Адвокатска колегия, гр. Пловдив
От 2005 г. до 2008 г. - "ЕОС МАТРИКС" ООД, юрисконсулт, адвокат

Области на практика
Процесуално представителство, Търговско право,   Банково право,  Ликвидация на търговски дружества, Несъстоятелност

Езици
Английски, Български

Публикации
"Възлагане на имот в производство по несъстоятелност или промените в чл. 717д и 717н на Търговския закон"
"Ипотекарен кредитор в производство по несъстоятелност"

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели