адвокат Александър Михайлов

адвокат Александър Михайлов


адвокат
0882 289 002
a.mihaylov@abecheva.com


Присъединяване към екипа
2018 г.

Образование
От 2010 г. до 2015 г. - СУ “Св. Климент Охридски", Юридически факултет, специалност "Право"


Професионален опит
От април 2018 г. до момента - Адвокатска кантора "Бечева - Димитрова & Партньори";
От август 2017 г. до април 2018 г. - собствена практика, младши адвокат;
От декември 2016 г. до август 2017 г. - Адвокатска кантора "Йорданов, Игнатов & Иванов", младши адвокат;
От август 2016 г. до декември 2016 г. - Адвокатска кантора "Йорданов, Игнатов & Иванов", юридически съветник;
От октомври 2011г. до  юни 2013 г. – Адвокатска кантора "Шопов и Янков", адвокатски сътрудник;

Области на практика
Търговско право, Облигационно право,  Дружествено право, Съдебно събиране на вземания, Административно право и процес, Административнонаказателно право и процес;

Езици
Френски, Английски, Български

КанторатаАдвокатска кантора „Анелия Бечева-Димитрова & партньори” е създадена през 2008г. Кантората е специализирана в сферата на търговското право, като предоставя на клиентите си пълния набор от юридически услуги, свързани с учредяването и развитието на едно търговско дружество. Консултира клиентите си при осъществяване на всички форми на преобразуване на търговски дружества, създава и актуализира документооборотът им, осъществява процесуално представителство при възникнали търговски спорове. Голям опит Кантората има при представителство в...

Вход за взискатели